• 34 3281 122
  • promocja@klomnice.pl
  • Kłomnice, ul. Strażacka 20

Uroczyste otwarcie

17 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie i prezentacja projektu „Słodka Gmina Kłomnice”. Po powitaniu gości przez pomysłodawcę akcji, Adama Worwąga, głos zabrał Piotr Juszczyk, Wójt Gminy Kłomnice i jednocześnie ambasador marki „Słodka Gmina Kłomnice”. W swojej wypowiedzi Wójt Gminy podkreślił nierozerwalność istnienia człowieka i pszczół, jak również podziękował pszczelarzom z terenu gminy Kłomnice za ich ciężką pracę przy pasiekach. Kolejnym punktem spotkania było rozkrojenie tortu inaugurującego rozpoczęcie projektu „Słodka […]

Słodka Gmina Kłomnice w Radiu Katowice!

Współpracuje z lokalnymi pszczelarzami i chwali się miodami kłomnickimi. Na terenie gminy działają aż dwa koła pszczelarskie, to dwadzieścia pasiek o łącznej liczbie 1100 rodzin pszczelich. Gmina chce być kojarzona z produkcją miodów tak jak np. gmina Mstów z sadami i jabłkami, a gmina Olsztyn z turystyką. Audycja znajduje się pod linkiem Gmina Kłomnice chce promować lokale miody.