• 34 3281 122
  • promocja@klomnice.pl
  • Kłomnice, ul. Strażacka 20

Pasieki
Pasieki na terenie Gminy Kłomnice


Lokalni pszczelarze, od których można kupić miód różnego rodzaju. Przedstawiamy wszystkich należących do gminnego projektu. 
PASIEKA W RZERZĘCZYCACH


Bartnik Jan
Pasieka w Rzerzęczycach


Chaduła Jerzy
PASIEKA W skrzydlowie


Czyżewski Szczepan
pasieka w Kłomnicach


Gała Anna

pasieka w Kłomnicach


Kopka Włodzimierz
pasieka w Rzerzęczycach


Kowalik Mirosław
pasieka w Kłomnicach


Łągiewka Grzegorz
pasieka w Garnku       


Lara Jerzy

Pasieka w Kłomnicach


Śliwakowski Czesław
pasieka w Karczewicach


Franas Antoni
pasieka w konarach


Kwarciak Wojciech
Pasieka w karczewicach


Zawisza Wiktor

pasieka w Garnku


Kołodziejczyk Andrzej
pasieka w Zawadzie


Kowalczyk Mirosław
pasieka w Zawadzie


Rafał Gonera
pasieka w garnku


Marciniak Olga

pasieka w garnku      


Lara Kamil
pasieka w Zawadzie     


Gabryjelski Witold
pasieka w Bartkowicach


Jendras Konrad
pasieka w Garnku       


Susłowicz Paweł