• 34 3281 122
  • promocja@klomnice.pl
  • Kłomnice, ul. Strażacka 20

Pszczelarstwo w fotografii
Kłomnice, 1954 rok


Jedna z pierwszych 

pasiek w Kłomnicach


Dwadzieścia jeden uli Pana Edwarda Stępnia z Kłomnic powstałe w latach 50. XX wieku.Nie tylko miód kupić można było u Pana Edwarda, handlował również pszczelimi rodzinami.