• 34 3281 122
  • promocja@klomnice.pl
  • Kłomnice, ul. Strażacka 20
Słodka Gmina Kłomnice
Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie

17 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie i prezentacja projektu „Słodka Gmina Kłomnice”.

Po powitaniu gości przez pomysłodawcę akcji, Adama Worwąga, głos zabrał Piotr Juszczyk, Wójt Gminy Kłomnice i jednocześnie ambasador marki „Słodka Gmina Kłomnice”. W swojej wypowiedzi Wójt Gminy podkreślił nierozerwalność istnienia człowieka i pszczół, jak również podziękował pszczelarzom z terenu gminy Kłomnice za ich ciężką pracę przy pasiekach. Kolejnym punktem spotkania było rozkrojenie tortu inaugurującego rozpoczęcie projektu „Słodka Gmina Kłomnice”. Na torcie znajdowało się logo projektu, które zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Oprócz wspomnianych pszczelarzy z terenu gminy Kłomnice, wśród gości zasiadły również: Barbara Mizera – Sekretarz Gminy Kłomnice oraz Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy.

Całość dokumentowali redaktorzy z telewizji NTL Radomsko. Obszerny materiał zostanie wyemitowany wkrótce. O dokładnej dacie i czasie emisji poinformujemy na bieżąco. Przypominamy również, że o „Słodkiej Gminie Kłomnice” można posłuchać w Radiu Katowice. Audycja pod adresem https://www.radio.katowice.pl/zobacz,42081,Budzimy-wiosne-Miod-Gwara-goralska.html