• 34 3281 122
  • promocja@klomnice.pl
  • Kłomnice, ul. Strażacka 20
Aktualności
Wydłużono termin naboru wniosków w ramach działań “Zakup pszczół” oraz “Zakup sprzętu pszczelarskiego”

Wydłużono termin naboru wniosków w ramach działań “Zakup pszczół” oraz “Zakup sprzętu pszczelarskiego”

Do 31 sierpnia 2021 r. został wydłużony termin składania wniosków o refundację kosztów

poniesionych w roku pszczelarskim 2021 w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego”. Wydatki z tego tytułu muszą być poniesione do 31 lipca br. Pomoc z tych dwóch działań udzielana jest w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022 są:
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, wpisani do rejestru grup, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026, t.j.).

Wnioski o refundację kosztów przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie:
https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich